+90 (212) 244 66 00
Makedonya Üniversiteleri - İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han) Kat:5 Taksim/İstanbul
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi

Hızlı Menü

Biyoloji Çalışmaları - Makedonya Üniversiteleri


İnsanlar bugüne kadar gelebilmek amacı ile birçok teknolojik ve bilimsel çalışma yapmaktadırlar. Hücre, gen yapısı, doku, organ, vücut yapısı, organizmalar ve geçmişleri, evrimsel biyoloji, DNA zincirleri, fizyoloji, organların görevleri, hücre biyolojisi, etiyoloji, hayvan davranışlarının incelenmesi, evrimsel psikoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, DNA, RNA, protein sentezi, hücrenin fizyolojik yapısı, tek hücreliler, çok hücreliler, hücre oluşumu, DNA kimyasal yapısı... Biyolojinin çalışma alanına giren konular arasında yer almaktadır. Genel olarak canlıları inceleyen biyoloji bilimi gelecek yüzyıllarda rağbet gören bir meslek dalı haline geleceği için son yıllarda biyoloji çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu bölümün ülkemizde geçerliliği bulunduğundan ve biyoloji çalışmaları alanına yönelik çalışmalar arttığından dolayı her geçen yıl biyoloji bölümüne tercih sayısında artış olmaktadır.

            Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi biyoloji çalışmaları konusunda ilerleme kaydedildiğini ve ileriki zamanlarda daha çok tercih edilecek bir bölüm olduğunun bilincine vardığı için yıllık 3000 Euro ödeme yapmanız durumunda bu bölümü okumanıza fırsat tanımaktadır. Biyoloji çalışmalarına yoğunluk verilmesinin temelinde insanların kendi biyolojilerine katkı sağlamak istemeleri yatmaktadır. İnsanlar bitki ve hayvanlardan yararlanarak birçok bilimsel araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakta ve çeşitli tedavi yöntemleri geliştirmektedirler. Kimyasal ilaçlar kullanmak yerine doğal bitkilerle tedavi yollarını tercih eden insanlar daha uzun süre yaşamanın sırrının bu yollarla geleceği bilincinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Yapılan araştırmalar sonucunda doğal kaynaklı tedavi yöntemleri bazı hastalıklara kesin çözüm yolu sunarken; kimyasal ilaçların böyle bir etki göstermediği görülmektedir.

Biyoloji çalışmalarından yararlanarak insanlar gelecek nesillerin daha sağlıklı olması amacı ile çeşitli yöntem ve teknikler bulma çabası içerisine girmektedirler. Hayvan ya da insanlarda yer alan genlerde değişiklikler yapılarak daha sağlıklı nesillerin meydana gelmesi için çaba harcanmaktadır ve bu durum yaşayan canlılar var olduğu sürece devam edeceği için biyoloji çalışmalarının hayatımızdaki önemi yadsınamaz. İnsanlar ya da hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar arasında kalıtsal hastalıklara sebep olan genlerin yok edilmesi, doğum öncesi ya da sonrası ortaya çıkarak canlıya zarar verecek olan genlerin yok edilmesi, doğaya zarar veren hayvanların genlerinde değişiklikler meydana getirme gibi çalışmalar yer almaktadır.