+90 (212) 244 66 00
Makedonya Üniversiteleri - İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han) Kat:5 Taksim/İstanbul
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi

Hızlı Menü

Demografi - Makedonya Üniversiteleri


Ülkemizde nüfus artışı her geçen gün devam etmektedir. Nüfusun yapısı, ülkeye göre durumu ve dinamik özellikleri demografi bilimi tarafından incelenmektedir. Sahip olunan nüfusun temel özelliklerini inceleyen bu bilim dalı gelecekte en popüler bilim dalları arasında yer alacağı için bu bilim dalına talep her geçen gün artmaktadır. Bu nedenden dolayıdır ki bu bölümde okumak isteyen öğrenci sayısında genel bir artış görülmektedir. Demografi bilimi mevcut nüfusun yaşlara göre dağılımını, evlilik durumunu, geçim- tahsil durumu gibi özellikleri incelemekle beraber nüfusun sosyal ve ekonomik durumunu da incelemektedir. Nüfus bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Bölgelere göre nüfus dağılımları ve bu dağılımı etkileyen faktörlerin incelenmesi de bu bilim dalının araştırma konuları arasında yer almaktadır. Nüfus dağılımında artma ve azalmalarda önemli bir etken olan ölüm, doğum ve başka yerlere gitme (göç hareketleri) gibi durumlarda bu bilim dalının inceleme alanı içerisinde yer almaktadır.

            Plansız şehirleşme, konut ihtiyacı, doğum kontrol hareketi, kent nüfusunun artması, hane halkı sayısı, kanunsuz göçler, işgücü istatistikleri gibi durumlarda nüfusa etki etmektedir. Bu durumlarda göz önüne alınarak incelemeler yapılmaktadır. Toplumun her türlü ihtiyacı nüfusu etkilediği için demografi biliminin inceleme alanı her geçen gün artmaktadır. Demografi bilimi alanında eğitim almak istiyorsanız Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi (yıllık 3000 Euro) bu alanda gelişmiş yöntemlerle ders vermektedir. Bu üniversitede alacağınız eğitim sürecinde demografi’nin çalışma alanları, yöntemleri, demografi’nin tarihsel kökenleri, nüfus sosyolojisini etkileyen faktörler, güncel tartışmalar, emeklilik reformu tartışmaları, ülkemizdeki doğurganlığı etkileyen faktörleri inceleme- araştırma fırsatınız olacaktır.

Nüfusun boyutunu ve yapısını sayısal boyutta ele alan bu bilim dalı özellikle nüfusu etkileyen doğum, ölüm, evlilik ve göç olaylarının üzerinde çok durmaktadır. Nüfusu inceleyen bu bilim dalı birçok istatiksel veriyi incelemektedir. Demografik istatistikler, göç istatistikleri, toplumsal cinsiyet, aile ve yaşam, nüfus istatistikleri ve projeksiyonlar inceleme yapılabilecek istatistikler arasında yer almaktadır. Bu istatistikler sayesinde nüfusun demografik yapısı ve gelişimi ile ilgili istatistiksel tablolara ulaşılmaktadır. Nüfusu fazla olan büyük şehirlerin nüfus miktarının yıllara göre dağılımını bu istatistiksel veriler ışığında elde edebiliriz. Bu kayıtların tutulması demografi biliminde ileriki zamanlarda meydana gelecek olan değişimleri incelerken yarar sağlayacaktır.