+90 (212) 244 66 00
Makedonya Üniversiteleri - İstiklal Caddesi No:49 (Mavi han) Kat:5 Taksim/İstanbul
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi
  • Üsküp Kiril Metodi Üniversitesi

Hızlı Menü

Tarih Bölümü - Makedonya Üniversiteleri

 

1949 yılından beri toplamda 21 fakültede dersler veren ve 5 Araştırma Enstitüsü bulunan Kiril Metodi Üniversitesi, Bologna Eğitim Kriterleri’ni benimsemiş ve AB ile uyumlu son derece kaliteli eğitim veren önemli bir üniversitedir

Tarih Bölümü’nde geçmişte yaşanan olayların enden sonuç ilişkisi içinde incelendiği ve düşünce ve hareketlerinin gelişiminin izlendiği, düşünsel, siyasal ortam ve sebepleri ve birbirleriyle olan ilişkilerini de inceleyen eğitimler verilmektedir. Kiril Metodi Üniversitesi, Tarih Bölümü’nde öğrenciler insanlık tarihi ve dünya tarihi üzerine dersler almaktadırlar. Geçmişteki olayların bugün için önemi ve yansımaları da derslerin temelini oluşturmaktadır.

Makedonya Tarihi başta olmak üzere, derslerde eskiçağ, orta çağ ve yeni çağ dışında, yakınçağ tarihi dersleri de okutulmaktadır. Temel tarih dersleri dışında sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal bilimler dersleri de verilemektedir. Öğrencilerin tarihi bilgi ve donanımlarının her türlü gelişimi için üniversitenin akademik personelinin yetkin ve uzman kişilerden oluşması da öğrencilerin sahip olduğu şansların başında gelmektedir. Tarih Bölümü’nün yıllık eğitim ücreti ise 2000 Euro gibi uygun bir ücrettir.

Tarih Bölümü’nden mezun olan öğrenciler kendi ülkelerinde ya da Makedonya’da lise veya dengi okullarda öğretmen olabilirler. Aynı zamanda pek çok kamu ve özel kuruluşta Tarihçi ya da Arşivci olarak da çalışabilmektedirler. Parlamentolarda ya da tarihi arşiv bulunan her yerde çalışma imkanına sahiptirler. Dilerlerse kariyerlerine akademisyen olarak da devam edebilirler.

Makedonya’nın tarihsel zenginliği de özellikle Türk dünyası ile yakın ilişkiler nedeniyle, Türk öğrenciler içinde ilgi çekicidir. Kiril Metodi Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler geçmişe ait ne kadar kaynak varsa, mektuplar ya da mahkeme tutanakları gibi ya da anı defterleri türündeki kaynakları yorumlayarak neden sonuç ilişkisi içinde değerlendirirler. Olayları kronolojik sırasına koymakla beraber, sınıflandırma, düzenleme ve korunmalarından da sorumludurlar. Eski dildeki metinleri çevirir ve akademik yayınlar yazarlar.

Avrupa standartlarında eğitim veren Kiril Metodi Üniversitesi mezunları dünyanın 70’ten fazla ülkesinde tanınmaktadır. Bu da öğrencilerin iş bulma olanaklarını fazlasıyla artırmaktadır. Aynı zamanda sahip olduğu uzman akademik kadrosuyla ve çağdaş, modern eğitim anlayışıyla pek çok öğrencinin tercih ettiği üniversitelerin başında gelmektedir.